Szállítási feltételek

Általános Szerződési és Szállítási feltételek


Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni a Szépségek Kicsiny Boltja webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Szállítási feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A webáruház működésével, megrendelési, szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk szívesen áll rendelkezésére.


A megvásárolható termékek köre:
Webáruházunkban elsősorban kozmetikai termékeket talál, illetve azok kiegészítőit valamint a Paperblanks határidőnaplókat és naplókat.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak: 
 • Szappanok
 • Sminkszerek
 • Fürdés, zuhanyozás kellékei
 • Arcápolás
 • Testápolás
 • Ajándék szettek, utazó szettek
 • Hajápolás
 • Borotválkozás
 • Illatok
 • Paperblanks határidőnaplók, naplók, füzetek
 • Kézápolás, kézmosó szerek
 • Angyalos tárgyak, kiegészítők
 • Szoba illatosítók
 • Az otthon díszei - lakberendezési kiegészítők

   
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Megrendelése elküldésével és annak a Szépségek Kicsiny Boltja webáruház által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) számú Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerzõdés jön létre, mely szerint a

Cégnév: Andamon Hungária Kft
Székhely: 2045. Törökbálint, Őszibarack u. 8. 
Telephely/üzlet: 1023. Budapest, Frankel Leó u. 51-53.
Adószám: 13202594-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-115109
Kibocsájtó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság mint cégbíróság
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus ügyfélszolgálat: info@kozmetikanatura.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 460-9461

mint Szállító,

valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételekkel:
 

1. A Szállító köteles a Vevő által a Megrendelésben kiválasztott termékeket, az azon megjelölt szállítási címre és kiválasztott módon, a vállalt határidőn belül eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Amennyiben a Vevő hibájából hiúsul meg az átvétel, úgy Szállító a következő munkanap újra megpróbálja a kiszállítást, de ezen esetben Szállító nem vállal kötelezettséget a kiszállításra vállalt határidők betartására.

2. Vevő köteles az általa feladott Megrendelésben megjelölt módon kifizetni a Megredelésében szereplő összeget. Amennyiben a Megrendelésében Átutalást, a PAYPAL vagy a kártyás fizetési módot jelölte meg, úgy tudomásul veszi, hogy a Szállító csak akkor kezdi meg Megrendelésének teljesítését, ha a Megrendelés értéke megjelent bankszámláján vagy PAYPAL accountján.

3. A Vevő jogosult a feladott Megrendelését követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell egyszerre az ügyfélszolgálati telefonon (vagy Skype-on) és megerősítésként írásban(e-mailben) a Szállító ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

4. Vevő köteles az általa feladott Megrendelésben megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállított termékeket maradéktalanul átvenni, és a csomag külső borításának épségét ellenőrizni. A kiszállítás során esetlegesen bekövetkező külső sérülésekről az Átadónál jegyzőkönyvet felvenni vagy telefonon egyeztetni ügyfélszolgálatunkkal. A jegyzőkönyv két példányban készül és csak a kiszállítástt/átadást végző munkatárs aláírásával együtt érvényes. Ezt követően – amennyiben a Vevő a Megrendeléskor az utánvétes fizetést választotta–, köteles a Szállító által küldött Számlán feltüntetett vételárat –mely a termékek szállítási valamint a kezelési és csomagolási költségeit is tartalmazza– készpénzben a kiszállítást végző munkatárs részére átadni.

5. A Vevő az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Vevő 8 munkanapon belül – munkaidőben, a Szállítóval előre egyeztetett időpontban – köteles a sérülésmentes termékeket az eredeti számlával együtt a Szállító telephelyén bemutatni, majd amennyiben semmilyen probléma nem merült fel, úgy a Szállító köteles a visszaszolgáltatott termékek ellenértékét a visszaszolgáltatását követően azonnal készpénzben, vagy a termék Futárral való visszaszolgáltatása esetén 15 munkanapon belül visszatéríteni azt Vevő részére annak bankszámlájára.

6. Az Elállási jog NEM gyakorolható olyan termékek esetében melyek csomagolásának sérülése(felbontása), vagy a termék átmeneti használata a termék további értékesítését lehetetlenné teszi.

7. Az Elállási jog gyakorlása esetén a Vevő viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget. Amennyiben a Vevő nem személyesen adja át a Szállító telephelyén a terméket, melyel kapcsolatosn az Elállási jogát gyakorolja, és a visszaküldésre a Szállító szállítási szolgáltatását veszi igénybe, úgy Szállító ezen esetben a visszaküldés során felmerült Futár és az Adminisztrációs költségeket levonhatja a visszatérítés árából. Amennyiben a Vevő a visszaszolgáltatni kívánt árut nem megfelelően csomagolja be és az a visszaszállítás során maradandóan olyan módon megsérül, hogy jelen szerződés 6-os pontjában foglaltak szerint az kizárja az Elállási jog gyakorlását, úgy a Szállító nem kötelezhető a visszatérítésre. Az elállási jogról részletesen itt olvashat

8. Szállító saját hatáskörben és egyedi elbírálás alapján dönthet a termékek visszavételének megtagadásáról azon esetekben, amikor a Vevő által visszaszolgáltatni szándékozott termékek a 6-os pontban meghatározottak alapján sérültnek vagy sérült csomagolásúnak minősíthetőek, vagy azokban a nem rendeltetésszerű használatból eredően kár keletkezett. Szállító a termékek viszavétele esetén a Futár és az Adminisztrációs költségek mellett levonhatja a termékek Állapotromlásából és a Sérült csomagolásból eredő költségeit is. A Szállító ezen esetben a visszaszolgáltatott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt is összegszerűsítheti és a visszatérítés összegéből szintén levonhatja azt.

9. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) számú Kormányrendelet szabályai az irányadóak. A vásárlással létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szállító nem iktatja.

Kosár tartalma
Az Ön kosara még üres.
Keresés
Újdonságok