Adatvédelem

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Szépségek Kicsiny Boltja webáruház (www.kozmetikanatura.hu) (továbbiakban: webáruház) üzemeltetője, a Toscanat Kft. (székhely: 2132. Göd, Attila u. 5.)

2. A kezelt adatok köre: 

A Szépségek Kicsiny Boltja webáruházban nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynél az adatkezelő adatokat kérhet a felhasználótól. A regisztráció feltétele a felhasználás ebben a dokumentumban leírt feltételeinek elfogadása.
Amikor Ön regisztrál webáruházunkban azzal a céllal, hogy hozzáférhessen regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkhoz, egyúttal elfogadja a jelen dokumentumban foglalt felhasználási feltételeket.

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre lerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyese esetekben - a felhasználó számítógépének beállításátl függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A webáruház üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. A regisztrációval Ön hozzájárul, hogy a webáruház üzemeltetője a személyes adatait kezelje. A honlap használatához megadott megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja:

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célból, valamint az elektronikus levelek (visszaigazolás, szállítási értesítő, egyéb ügyintézés) elküldésének biztosítása érdekében történik.

A regisztráció során a Szépségek Kicsiny Boltja webáruház üzemeltetőjének kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

Az Ön által megadott, kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk és kizárólag az alábbi célokra használjuk : 
- megrendelések adminisztrációja
- értesítések és hírek küldése a webáruház szolgáltatásairól

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés időtartama: 

A látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, operációs rendszer, böngésző adatok) a rendzser a böngésző bezárásakor automatikusan törli.
A személyes adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. Az adatok eltávolítására vonatkozó kérést a felhasználó írásban jelezheti az info@kozmetikanatura.hu címen vagy a Toscanat Kft postai címén jelezheti. A kérés alapján az adatkezelő legkésőbb 2 munkanapon belül törli az adatokat.

5. Kéretlen levelek (SPAM):

Az adatkezelő soha, semmilyen indokkal vagy módon nem küld kéretlen e-maileket. Kizárólag olyan email címekre küldünk ki leveleket, amelyeknek tulajdonosa weboldalunkon történő regisztrációval és a weboldal Felhasználási Feltételeinek elfogadásával erre engedélyt adott. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy kéretlen levelet kapott tőlünk, vagy valakitől, aki a Szépségek Kicsiny Boltja képviselőjének adja ki magát, értesítsen bennünket az info@kozmetikanatura.hu címen.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók:

A Szépségek Kicsiny Boltja nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésre a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek vagy magánszemélyeknek és nem vállal kiküldést küső cégek vagy személyek számára ill. nevében.
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényban előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség szerint kikéri az adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

7. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önténtes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelet adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, az info@kozmetikanatura.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adataik törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az info@kozmetikanatura.hu email címen.

A felhasználó bármikor leiratkozhat az adatkezelő levelezési listájáról és ebben az esetben nem fog az adatkezelőtől semmilyen további információt, ajánlatokat kapni, azonban egyes ingyenes szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának jogáról is.

A leiratkozáshoz a felhasználó saját jelszavával belépve személyes profiljába, és ott a hírlevél-leiratkozás gombra kattintva törölheti ezt a szolgáltatást.

A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.


8. Változtatások

Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában, az adatkezelő értesítést küld a felhasználónak a felhasználó által megadott email címre. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt az email értesítéstől számított 8 napon belül jelezheti az info@kozmetikanatura.hu ügyfélszolgálati email címen. Ebben az esetben a felhasználó adatait töröljük a rendszerből, és ezzel a két fél közötti kapcsolat és bármilyen követelés megszűnik. Amennyiben a felhasználó az értesítéstől számított 8 napon belül nem jelzi, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor azokat elfogadottnak tekintjük.

9. Biztonság

A Szépségek Kicsiny Boltja webáruházba bevitt adatokat saját szerverünkön, megfelelő biztonsági intézkedések mellett tároljuk. Az adatokról minden nap biztonsági másolatot készítünk, amelyet más, hasonlóan biztonságos szervereken is tárolhatunk, arra az esetre, ha valamilyen technikai vagy emberi hiba miatt megsérülnének a saját szerverünkön tárolt adatok. A regisztrációval felhasználóink elfogadják, hogy adataikat az ebben a dokumentumban leírt módon tároljuk és kezeljük.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy a  Szépségek Kicsiny Boltja webáruház üzemeltetője megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A. § tartalmazza. (A vonatkozó törvények teljes szövegét ld. a linkekre kattintva)

A Szépségek Kicsiny Boltja webáruház a Magyar Köztársaság területén érvényes jogszabályok szerint működik, bármilyen vitás kérdésben a Magyar Köztársaságban érvényes jogszabályok a mérvadók.

11. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

12. Felelősség

A Szépségek Kicsiny Boltja webáruház nem vállal felelősséget a kataboltja.com honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért.

13. Szerzői jogvédelem

A Szépségek Kicsiny Boltja webáruház honlapon elérhető minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Használatuk feltétele, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A Szépségek Kicsiny Boltja oldalon található anyagokat bárki, kizárólag az üzemeltető Toscanat Kft előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni.
Kosár tartalma
Az Ön kosara még üres.
Keresés
Újdonságok